ดู ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ. นครปฐม 73170

ที่ตั้งภาควิชา : ตึก 3  ชั้น 2  ห้อง 6267
โทรศัพท์ (02) 889-2138 ต่อ 6251-2   (จันทร์ – ศูกร์ 8.30 – 16.30)
โทรสาร (02) 889-2138 ต่อ 6259

อีเมล headegco@mahidol.ac.th

Address

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Rd. Salaya Nakorn Pathom 73170
Tel. (662) 889-2138 ext. 6251-2
Fax. (662) 889-2138 ext. 6259
Email: headegco@mahidol.ac.th