ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างคึกคักเนื่องจาก มั่นใจชื่อเสียง ชอบในบรรยากาศของมหาวทิยาลัย และยังมองว่าปัจจุบันสังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และการเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่จะสามารถมีสายงานรองรับได้เป็นอย่างดีในอนาคต จากการสัมภษณ์นักเรียนส่วนใหญ่วางแผนอนาคตไว้คร่าวๆ เช่น อยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนการทำงานด้าน AI ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก