ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะนายตำรวจ จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ Forensic  อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ แก่คณะนายตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ นำโดย พ.ต.อ.ชูชาติ  โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.๗ โดยมี รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ และ อ.ฆนัท พูลสวัสดิ์ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมห้องปฏิบัติการ  โดยมีการพูดคุยถึงงานวิจัยด้าน วิเคราะห์กู้คืนหลักฐานดิจิทัล ตลอดจนตรวจวิเคราะห์ลายเซ็น/ลายนิ้วมืออื่นๆ สารเคมี dna เลือด การปลอมแปลงป้ายทะเบียนรถ ตลอดจนตรวจพิสูจน์อาวุธปืนด้วยอัลกอริทึ่ม หรือกระบวนการต่างๆทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานวิจัยทางด้านดังกล่าวจะสามารถยังผลให้จับกุมผู้กระทำความผิดได้ดียิ่งขึ้น