แชทบอทจับใจ : เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ให้จับใจทำนายกัน

โรคซึมเศร้าเป็น โรคที่เป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามคนไทย โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุขเปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ทั้งนี้ผู้ป่วยบางคนยังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณะสุข เนื่องจากค่านิยมที่ผิดๆในกรปรึกาาจิตแพทย์ของคนไทย ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นที่มาในการพัฒนา แชทบอทเพื่อประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน ในนาม “จับใจ”

จับใจบอท (Jubjai Bot) แชทบอทด้านสุขภาพจิตที่จะช่วยประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน หากพบว่าผู้รับการประเมินมีอาการซึมเศร้ามาก ก็จะช่วยในการตัดสินใจให้ผู้รับการประเมินไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ซึ่งทีมงานที่พัฒนาแชทบอทตัวนี้มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้
1.ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี : Intelligent System Expert
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
2.คุณพณิดา โยมะบุตร : Clinical Psychology Expert
นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลศิริราช ม.มหิดล
3.ดร.ยงยศ แก้วพิทักษ์คุณ : AI and Machine Learning Expert
Co-Founder บริษัท พอดีคำดอทเอไอ จำกัด
4.คุณกัญธิณี กัจฉปคีรินทร์ : Chatbot Expert
วิศวกรคอมพิวเตอร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการบำบัด

โดยจับใจบอทถูกเผยแพร่ทาง Social Media เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินได้ใช้งานระบบและเก็บข้อมูล ซึ่งระบบจะถูกโปรแกรมให้ถามคำถามแบบอัติโนมัติ โดยคำถามถูกพัฒนาขึ้นจากแบบประเมินสุขภาพจิตคนไทย หรือ TMHQ ให้อยู่ในรูปแบบของการสนทนา ผู้รับการประเมินสามารถตอบคำถามตามความรู้สึกได้ จากนั้นระบบจะทำการประเมินภาวะซึมเศร้าให้แก่ผู้รับการประเมินช่วยให้ผู้รับการประเมินได้รู้ภาวะของตนเอง ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยเพียงใด และจะมีการแนะนำวิธีดูแลตนเองให้แก่ผู้ป่วยด้วย ซึ่งข้อมูลในแบบประเมินทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
ดร.กลกรณ์ กล่าวต่อไปว่า “ตอนนี้กระแสตอบรับค่อนข้างดี มีคนสนใจเข้าร่วมการประเมินกับทางจับใจบอทเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้ทีมงานกำลังพัฒนาต่อยอดในส่วนของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอยากจะทำในรูปแบบของ Telemental Health คือหลังจากทำการประเมินแล้วหากมีภาวะเสี่ยง ผู้ป่วยสามารถปรึกษาแพทย์ หรือเข้ารับการรักษาผ่าน VDO Call ได้เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที สำหรับผู้ที่สนใจจะประเมินภาวะซึมเศร้าของตนเองก็สามารถเข้าไปแชท ผ่าน Messenger ได้ทาง www.facebook.com/JubjaiBot”

ขอขอบคุณ
https://mahidol.ac.th/th/2018/jubjai-bot/