โครงการอบรมและแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด”โครงการอบรมและแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา โดยไม่จำกัดภาควิชาฯ

ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท (*ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลารวมทั้งหมด)

เริ่มอบรมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 – 16.00 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6273 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/…/1F8p3L4sWtxNRJS_uDYcg4uWn-DT…/edit

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-889-2138 ต่อ 6259 (พี่เตย)

 

acm