บริษัท Exxon Mobil จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีผศ.ดร.คงฤทธ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมภาควิชาฯ ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทมุ่งหวังให้บริษัท Exxon Mobil เป็นหนึ่งในองกรค์ที่นักศึกษาต้องการร่วมงานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของบริษัท นอกจากนั้นยังมีการจัดประชาสัมพันธงาน Exxon Mobil Open House 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นี้

 

DSC_4427 DSC_4430 DSC_4433 DSC_4435 DSC_4466 DSC_4471 DSC_4475