หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนอกจากเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมแล้ว ยังเป็นการมอบโอกาสแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

 

DSC_4306 DSC_4318 DSC_4319 DSC_4321 DSC_4324 DSC_4325 DSC_4328 DSC_4336