ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ ประจำภาควิชาฯร่วมทำการจัดทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น จำนวนผลงานวิจัย และงานด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานถูกจัดทำเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ต่อไป

 

DSC_4352DSC_4351 DSC_4353 DSC_4356