มหิดลรับตรง 2557

มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำการเปิดรับนักศึกษาในระบบมหิดลรับตรงในวันที่ 1- 26 พย ศกนี้ รายระเอียดตามภาพด้านล่างหรือที่ www.mahidol.ac.th/directadmission

มหิดลรับตรง1