Category: สมัครงาน/ฝึกงาน

Exxonmobil จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2560 บริษัท Exxon Mobil ประเทศไทย จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทมุ่งหวังให้เกิดความรับรู้แก่นักศึกษาถึงตัวองค์กร และเลือก Exxonmobil เป็นหนึ่งในองกรค์ที่นักศึกษาต้องการร่วมงานด้วย ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นว่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของบริษัท นอกจากนั้นยังมีการจัดประชาสัมพันธงาน Exxon Mobil Open House 2017 อีกด้วย  
Read More

บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2559 ที่ผ่านมา บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด จัดประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยสำหรับ บริษัท โดนัทส์ แบงค็อก จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่น ผู้พัฒนาโซเชียลเกม และเว็บเซอร์วิสในสมาร์ทโฟน  โดยปัจจุบันได้ขยายตัวเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ซึ่งการจัดประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทางบริษัทเล็งเห็นว่านักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะเข้ามาประชาสัมพันธ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะแนวข้อมูลและให้ความรู้แก่นักศึกษาในการทำงานจริง โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  
Read More

ธนาคารกสิกรไทยจัดประชาสัมพันธ์และรับสมัครพนักงานแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559 ธนาคารกสิกรไทย โดย คุณปรีชา สาธิตะกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานระบบ และ คุณธีรชัย ศุภพันธ์ภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทโพรแกรส ซอฟแวร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานในโครงการ “IT In Bissiness With KBANK” ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ห้อง 6274
Read More

บริษัท cisco รับสมัครพนักงาน

Cisco รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้ 1.System engineer position (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) https://mjobs.cisco.com/show-job-details?id=CISCA0001&crmJobId=304005300&refurl=http%25253A%25252F%25252Fm.facebook.com 2.Sale representative position (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) https://mjobs.cisco.com/show-job-details?id=CISCA0001&crmJobId=304006200&refurl=http%25253A%25252F%25252Fm.facebook.com
Read More