Category: ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลจากงาน IDT 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. นายปฏิพล ตปนียะกุล ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทชิ้นงาน เรื่อง “ระบบตรวจจับและคัดแยก ดาร์กเน็ต ด้วยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝง และการเรียนรู้เชิงลึก (Dark
Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมจัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น senior project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดล มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานของนักศึกษาต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจำนวน 15 โครงงาน อาทิเช่น โครงงาน i Sleep ที่สามารถระบุการนอนที่ถูกวิธี โครงงาน Samrt
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างคึกคักเนื่องจาก มั่นใจชื่อเสียง ชอบในบรรยากาศของมหาวทิยาลัย และยังมองว่าปัจจุบันสังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และการเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่จะสามารถมีสายงานรองรับได้เป็นอย่างดีในอนาคต จากการสัมภษณ์นักเรียนส่วนใหญ่วางแผนอนาคตไว้คร่าวๆ เช่น อยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนการทำงานด้าน AI ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดสัมภาษณ์สอบ TCAS ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 68 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างคึกคักเนื่องจาก มั่นใจชื่อเสียง ชอบในบรรยากาศของมหาวทิยาลัย และยังมองว่าปัจจุบันสังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และการเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่จะสามารถมีสายงานรองรับได้เป็นอย่างดีในอนาคต นาย วสันต์ เพ็งประโคน หนึ่งในนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เปิดเผยว่า นอกจากชื่อสถาบันและบรรยากาศ ตนเองยังสนใจในด้าน AI
Read More