Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6274 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น Global Citizen ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ Getting Ready for Real World Software Development โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต โดยในการบรรยายมี
Read More

บทสัมภาษณ์นักศึกษาที่เ้ขาร่วมโครงการ YOSAKOI SUMMER SCOOL 2019

สวัสดีคร้าบบบ วันนี้แอดมิน เก็บภาพบรรยากาศและบทสัมภาษณ์น้องๆ ที่ได้ไปโครงการ YOSAKOI SUMMER SCOOL 2019 ที่ มหาวิทยาลัยโคจิ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นเรียนรู้ทางวิชาการและการเรียนรู้เชิงวัฒธรรมอีกด้วยครับ วันนี้เราไปรู้จักน้องทั้ง 2 คนเลยครับ แอดมิน : แนะนำตัวหน่อยครับ เทอร์โบ : สวัสดีครับ ปิยรุจ ชัยสุข กำลังศึกษาอยู่ ปี
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลจากงาน IDT 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Innovation for Crime Combating Contest 2019 : I4C-2019) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. นายปฏิพล ตปนียะกุล ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทชิ้นงาน เรื่อง “ระบบตรวจจับและคัดแยก ดาร์กเน็ต ด้วยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝง และการเรียนรู้เชิงลึก (Dark
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง Niracha Ekworachai และ Neramit Singh นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมหลักสูตรนานาชาติ ในโอกาสที่ได้ร่วมแข้งขันโครงการ Seeds of the future สำหรับผู้ที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถดูได้ที่  https://tinyurl.com/y3azbqfm
Read More