Author: ชิตณัช ธชีพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบสัมภาษณ์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอย่างคึกคักเนื่องจาก มั่นใจชื่อเสียง ชอบในบรรยากาศของมหาวทิยาลัย และยังมองว่าปัจจุบันสังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และการเรียนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่จะสามารถมีสายงานรองรับได้เป็นอย่างดีในอนาคต จากการสัมภษณ์นักเรียนส่วนใหญ่วางแผนอนาคตไว้คร่าวๆ เช่น อยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ อยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนการทำงานด้าน AI ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะนายตำรวจ จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ Forensic  อาคาร 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับ แก่คณะนายตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗ นำโดย พ.ต.อ.ชูชาติ  โชคสถาพร รอง ผบก.ศพฐ.๗ โดยมี รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ และ อ.ฆนัท พูลสวัสดิ์ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำชมห้องปฏิบัติการ  โดยมีการพูดคุยถึงงานวิจัยด้าน
Read More

Prof. Patrick Hung Professor and Director of International programs Faculty Business and It Ontario Tech University, Canada บรรยายแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 6276 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. Patrick Hung Professor and Director of International programs Faculty Business and It Ontario Tech University,
Read More