Latest

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานแก่นักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 (นานาชาติ) ณ Western Digital จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิต Hard disk drive รายใหญ่ของโลก ซึ่งนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและฟังบรรยายข้อมูลโรงงานผลิต และการฝึกสหกิจศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษายังเข้าเยี่ยชม INET DATA Center ผู้ให้บริการ Data
Read More

Energy Response (ENRES) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Embedded (IoT) Engineer

  รายละเอียดงาน ● การออกแบบและพัฒนา hardware และ software สำหรับอุปกรณ์ IoT ● ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์ เพือให้ระบบทำงานได้อย่าางถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัตรผู้สมัคร ● ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ● มีประสบการณ์ 0-2 ขึ้นไป ● การศึกษาปริญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume เพื่อสมัครงานได้ที่ contact@enres.co รายละเอียดเพิ่มเติม https://adaymagazine.com/founder-energy-response/ และ
Read More

แชทบอทจับใจ : เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ให้จับใจทำนายกัน

โรคซึมเศร้าเป็น โรคที่เป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามคนไทย โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุขเปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ทั้งนี้ผู้ป่วยบางคนยังไม่พร้อมที่จะเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณะสุข เนื่องจากค่านิยมที่ผิดๆในกรปรึกาาจิตแพทย์ของคนไทย ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็นที่มาในการพัฒนา แชทบอทเพื่อประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน ในนาม “จับใจ” จับใจบอท (Jubjai Bot) แชทบอทด้านสุขภาพจิตที่จะช่วยประเมินอาการซึมเศร้าของผู้ใช้งาน หากพบว่าผู้รับการประเมินมีอาการซึมเศร้ามาก ก็จะช่วยในการตัดสินใจให้ผู้รับการประเมินไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้น ซึ่งทีมงานที่พัฒนาแชทบอทตัวนี้มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้ 1.ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี :
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดแสดงโครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงโครงงานของนักศึกษาจำนวน  14  โครงงาน อาทิ Student Web Grader For Programing Class เวปเพื่อตรวจสอบการเขียนโค๊ดของนักศึกษา Massage Filtering Technique for Ciber bullying เทคนิิคการคัดกรองคำที่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือส่อเสียดบนโลกออนไลน์
Read More